Sirkulær Økonomi


Aktivisering av sirkulære forretningskonsepter

Den sirkulære økonomien rommer mange nye forretningsmuligheter for selskaper som tør å omstille seg. I fremtiden vil vi oppleve dyrere råvarepriser, mer ressursknapphet, flere miljøproblemer, klimaendringer og strengere lovgivning, som tvinger frem sirkulære forretningsmodeller.

Det finnes mange modeller, verktøy og kompetansemiljøer som selskaper kan se til for å lære mer om sirkulær økonomi. Dermed kan det være vanskelig å finne et felles språk for hva sirkulær økonomi er og hvordan man omsetter det i praksis i eget selskap. Circular Economy i Nederland har, i en større kartlegging, kommet frem til at det er syv elementer som er felles for å oppnå en sirkulær økonomi:

  • Prioritere fornybare ressurser
  • Forlenge brukstiden
  • Bruke avfall som ressurs
  • Design for fremtiden
  • Samarbeid for økt verdiskaping
  • Fornye forretningsmodellen
  • Integrere digital teknologi

Circulab – aktivering av sirkulære forretningskonspeter

Vi opplever at selskaper har lite kunnskap om hva sirkulær økonomi betyr for deres virksomhet og vi holder derfor ofte foredrag og interne kurs for å øke forståelsen i organisasjonen. I tillegg er det få selskap som har testet ut sirkulære forretningskonsepter fordi det utfordrer deres eksisterende forretningsmodell. Pure er sertifiserte Circulab-instruktører. Circulab er et forretningsmodelleringsverktøy som hjelper selskaper med å forstå hva sirkulær økonomi er og betyr for deres virksomhet, og gir selskapet en mulighet for å teste ut nye forretningskonsept i en sirkulær økonomi, og hvilke forretningsmuligheter det skaper for fremtiden.