SAMFUNNSINNOVASJON


Innovasjonsprosesser som løser samfunnsutfordringer

Sammfunnsinnovasjon oppstår ofte i skjæringsfeltet mellom ulike sektorer, fordi flere sektorer ofte er berørt av et problem og derfor også ønsker å bidra til å finne nye løsninger på den aktuelle samfunnsutfordringen. Samfunnsinnovasjon handler om å utvikle nye løsninger på kjente samfunnsutfordringer.

Vi tilbyr kompetanse, verktøy og metoder for å bistå offentlige og private virksomheter i arbeidet med å innovere basert på en utfordring. Vi gjennomfører innovasjonsprosesser og kurser ansatte for å heve kompetansen deres i innovasjonsledelse og hvorfor de trenger å innovere.

Gjennom et bredt nettverk fasiliterer vi også arenaer hvor aktører fra privat og offentlig sektor samt sosiale entreprenører og organisasjoner kan møtes og utvikle nye løsninger i fellesskap.