RESEARCH OG INTERESSENTDIALOG


Kartlegging av muligheter, risikoer og dialog med interessenter

Det er viktig å vite hvor man står i dag når man skal utvikle fremtidige strategier og prioritere riktige tiltak. Pure kartlegger muligheter og risikofaktorer og virksomhetens forutsetninger for å levere på bærekraftfeltet og differensiere seg i bransjen.

Vi leder også mange interessentdialoger. En god interessentdialog er viktig for å ivareta selskapets ansvar overfor ulike interessentgrupper, tilpasse seg endringer i samfunnet og for å skape tillit til virksomheten. Det handler om å kartlegge de viktigste interessentgruppene som er berørt av virksomhetens arbeid og åpent og aktivt kommunisere med dem. Vi har også gode erfaringer med å benytte innovative verktøy for å bringe aktørenes synspunkter inn i arbeidet med å sikre kunnskapsbaserte beslutninger.

Vi har lang erfaring med å fasilitere interne og eksterne workshops og konferanser. Små eller store, norske eller internasjonale, korte eller lange.

”Sammen med Pure lagde vi en inspirerende og engasjerende dag som ga alle medarbeidere ny energi til det videre arbeidet”.