PARTNERSKAPSMODELLER


Utvikling og implementering av shared value partnerskap

Pure er sertifiserte til å drive rådgivning innen Shared Value-begrepet, etter å ha inngått samarbeid med The Shared Value Initiative i USA. Vi benytter vår kompetanse særlig i arbeid hvor flere partnere går sammen for å løse en felles utfordring gjennom innovative partnerskapsmodeller.

The Shared Value Initiative

The Shared Value Initiative ble etablert i 2011 for å fremme Harvard Business School og professorene Michel Porter og Mark Kramer sitt arbeid innen Creating Shared Value (CSV).

Strategiene innen CSV går vesentlig lengre enn det mange tradisjonelt sett kaller samfunnsansvar i dag. Tilnærmingen handler om mer enn å ivareta sine omgivelser. CSV identifiserer hvordan en virksomhet kan skape økonomisk verdi på samme tid som man skaper verdi for samfunnet ved å adressere og løse behov og utfordringer. Selskapets samfunnsansvar linkes dermed enda tettere opptil kjernevirksomheten.

 

Gjennom The Shared Value Initiative får Pure kunnskap og inspirasjon fra andre fagmiljøer tilknyttet initiativet. Gode, praktiske og forretningsnære bærekrafttiltak fra internasjonalt næringsliv deles. I tillegg får vi jevnlig presentert ny forskning knyttet til effekten av bærekraftige strategier og løsninger. På denne måten får vi jevnlig inspirasjon utenfra som kan brukes inn i vårt arbeid.

Les gjerne mer på http://sharedvalue.org.

 

SVI_logo_SVI_logo_color

Pure Consulting is certified affiliate of the SVI