FINANSSEKTOREN


Finans- og investeringssektoren spiller en nøkkelrolle i å oppnå FNs Bærekraftsmål

Hva handler bærekraftig finans om?

De viktigste faktorene i bærekraftig investering, i tillegg til finansielle, blir ofte omtalt som ESG (environmental, social and governance) –som på norsk står for miljø, samfunn og styringsmessige forhold. Disse sikrer at kapital og investering går i retning av grønne (klima- og miljøvennlige) investeringer og investeringer som støtter opp om bærekraftige sosiale og samfunnsmessige forhold, samt overholder god forretningsetikk og selskapsstyring.  – Det er ikke lenger et spørsmål om E S og G, men totaliteten av ESG.

 

Hvilke trender og endringer er på vei?

Nå ser vi at bærekraftig investering, i likhet med økt fokus på samfunnsansvar og eierstyring har blitt mer tydelige fokusområder i Norge og utlandet, og hvor bank- og investeringsbransjen står nå ovenfor raske endringer. I 2018 lanserte EU-kommisjonen sin handlingsplan for bærekraftig finans, med det overordnede målet om å øke kapitalflyten i bærekraftig retning, øke gjennomsiktighet og langsiktige perspektiver i investering. Samme år kom «Veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen»som presenterte 7 tverrgående anbefalinger for hele næringen , og «Klimarisikoutvalgets rapport» som vurderte klimarisikoen for norsk økonomi.

 

Vår ekspertise

Pure Consulting har ustrakt erfaring fra å arbeide med banker, investeringsselskaper og fonds-og kapitalforvaltere. Blant våre kunder har vi arbeidet med bærekraftsstrategier og kompetanseløft. I vårt team har vi eksperter på bærekraftig næringsliv og bærekraftig investering innenfor finanssektoren.

 

Kundereferanser

  • KLP
  • Sparebank 1 Østlandet
  • Storebrand
  • FERD konsernet
  • Grieg Investor