BÆREKRAFT OG ETIKK I VERDIKJEDEN


Etikk i din virksomhet og kontroll på risiko i leverandørkjeden

Hvordan står det til med «grunnmuren» i din virksomhet? Har alle kunnskapen og verktøyene de trenger for å ta gode ryggmargsbeslutninger? Verdier og etiske retningslinjer ligger i bunnen av alt vi gjør og definerer dermed vår bedriftskultur og om vi når de mål vi har satt oss.

For å være rustet for fremtiden er det i tillegg viktig å ha god kunnskap om egen verdikjede. Vi må vite hva som forventes fra våre kunder, hvilke krav vi skal stille våre leverandører, og være forberedt på å operere i et marked med stadig strammere regulering. Hvordan vi kjøper inn og tilrettelegger for ansvarlig forbruk utgjør derfor betydelig risikoer og muligheter for virksomheten langs hele verdikjeden. Det har også stor betydning for hvor bærekraftig vi driver.

Innkjøpsbudsjetter i en virksomhet står typisk for 40-60% av selskapets totale kostnader og en betydelig del av virksomhetens fotavtrykk. Innkjøp i offentlig sektor i Norge er stort og tilsvarer rundt 15% av landets BNP. Denne kjøpekraften byr på gode muligheter til å drive lønnsomt og bærekraftig.

Forskning viser at gode strategier for en bærekraftig verdikjede bidrar til bedre risikostyring, økt lønnsomhet, mer effektivitet, bedre leverandørrelasjoner og mer motiverte ansatte.

Pure bistår både private og offentlige virksomheter med å utvikle en strategisk tilnærming til ansvarlige innkjøp og bærekraftig verdikjeder. Vi bistår våre kunder med strategiutvikling, risikovurderinger og mulighetsanalyser, og implementering av system for ansvarlig innkjøp og etiske retningslinjer. Vi tilbyr opplæring av egne ansatte og leverandører, samt mer operativ bistand, herunder ”ekspert til leie”. Dette sikrer at virksomheten har kompetansen og ressursene til å få jobben gjort, og sørge for god implementeringen av strategien.