Marcus Borley


 

Marcus er konsulent, rådgiver, kursholder og prosjektleder med mange års erfaring innenfor bærekraftstjenester, organisasjonsutvikling, endringsprosesser og organisasjonslæring.  bistår nordiske virksomheter med rådgivning, prosjektledelse, coaching og opplæring innenfor bedrifters samfunnsansvar.

Marcus Borley er vokst opp i Wales, men har bodd 15 år i Norge. Han har en svært spennende og relevant bakgrunn og har blant annet jobbet med ansvarlig leverandørkjeder i 7 år. I bunn og grunn er han pedagog og har undervist i forretningsengelsk, kommunikasjon og IKT. Marcus har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og skrev sin masteroppgave om finanssektoren og anvendelse av ISO 26000.

Nå studerer Markus psykoterapi på deltid. Han er svært interessert i adferdsøkonomi, motivasjonspsykologi og menneskelig adferd og tar dette inn i arbeidet med bedrifter for å bygge på den menneskelige faktoren og sikre varig endring.