Invitasjon til årsmøteseminar i NTVAs industrielle råd


Mot et smartere næringsliv: Fra stordata til samfunnsverdi, markedsutvikling og fortjeneste – digitalisering i praksis

Tid: Onsdag 20. mars 2019

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Kl 1800: Velkomst og introduksjon, Hans Kåre Flø, leder av Industrielt Råd
Kl 1805: NTVA – teknologipartner i utvikling, NTVAs president Torbjørn Digernes

Kl 1810: Fra stordata til samfunnsverdi, markedsutvikling og fortjeneste

Taktskifte for utnyttelse av stordata – myndighetenes bidrag
Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Rev Ocean – bygger havets database
Martin Styrmoe Moen, CFO og leder Ocean Data Platform

Et hav av data – hvordan fanger vi verdier for havbruksnæringen?
Björgólfur Hávarðsson, R&D Manager i NCE Seafood innovation cluster

Digitale plattformer i mediebransjen
Anders Skoe, CEO Finn

Digitalt krafttak for bærekraft – Stordata for smarte og bærekraftige byer
Om Ålesund-regionens deltakelse i FNs United Smart Cities Programme
Joel A. Mills, Offshore Simulator Centre, og Helge Veum, Ny Ålesund

Kl 1920: Panel- og plenumsdiskusjon – Fra stordata til samfunnsverdi, markedsutvikling og fortjeneste
Hvordan kan næringsliv, akademia og myndigheter samspille for fornyelse gjennom digitalisering? Hva er NTVAs rolle? Ledes av Trond Moengen, Digital Norway, sekretariatsleder Digital 21

Kl 1950: Oppsummering/avslutning ved NTVAs president Torbjørn Digernes
Kl 2000: Aperitiff – middag (separat påmelding)

NTVAs ærespris utdeles under middagen.

Seminaret holdes i tilknytning til årsmøtet i NTVAs industrielle råd.

I tillegg til medlemmer av NTVAs industrielle råd og samarbeidspartnere inviterer vi eksterne interesserte nøkkelpersoner til å delta.

Det serveres felles 3-retters middag for de som melder seg til dette. Pent antrekk. Pris for middagen kr. 1000,-, også ved avmelding etter søndag 17.3. Seminaret 1800-2000 er gratis.

 

Påmelding:
Påmelding til årsmøtet og seminar og eventuelt til middag sendes til post@ntva.no.

Påmelding innen kl 1000 mandag 18. mars. Begrenset plass til seminar og til middag.

 

Vel møtt!