Hvordan skape bedrifter som er skikket for fremtiden


Utfordringer, muligheter og viktigheten av godt lederskap

Klima og andre miljøproblemer er vår tids store globale utfordringer. I januar i år lanserte Verdens økonomiske forum (WEF) sin årlige globale risikorapport, hvor verdens ledere og eksperter vurderer de mest alvorlige risikoene vi står ovenfor. For tredje år på rad ble miljø-og klimatrusler rangert som de mest alvorlige, både med tanke på konsekvensene og sannsynligheten for at de vil skje. Samtidig er det også handlingsrom og muligheter forbundet med disse utfordringene.

I Pure Consulting jobber vi kontinuerlig med hvordan ulike virksomheter og andre aktører kan ta grep for å være mer positive bidragsytere til jorda og fremtidige generasjoner. Dette handler like mye om å skape verdier for egen virksomhet: for å være skikket for fremtiden – fremtidens markeder, risikoer og forbrukere – trengs omstillingsvilje, nye forretningsmodeller og ideer. Vi ser at bærekraftige strategier og sirkulær økonomi har en reell nytteverdi for virksomheter, og at bærekraft kan sees på som et middel (en viktig forretningsstrategi) og som et mål (en mulighet for bedrifter).

For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av gode ledere og godt lederskap med evne til å se muligheter for sin egen bedrift. Det handler om å se den større sammenhengen og hvordan egen virksomhet spiller en rolle. Grunnlegger av Pure, Stine, påpeker at «ledere er avgjørende som drivere av bærekraftig omstilling, samtidig som de også må få med sine ansatte». Stine legger til at dette gjelder bedrifter uavhengig av størrelse: «Dette gjelder like mye for små og mellomstore bedrifter som store virksomheter».

Stine kommer til å snakke om bærekraftig ledelse, kunnskap og bunnlinjen på Abelias ledelsesseminar 28. februar 2019.

For mer informasjon om Abelias ledelseseminar, se her.