Helse- og miljøbevisste, likevel fulle av skadelige kjemikalier?


I samarbeid med Safe Planet, som er et FN-prosjekt som setter søkelys på bruk, anvendelse og konsekvenser av skadelige kjemikalier, arrangerte Pure Consulting seminar om dette tema under årets Arendalsuke.

Nina Jensen, Susann «Tutta» Pettersen, Erik Solheim og Stine L. Hattestad Bratsberg har tatt bodyburden testen. Det har også Eik, sønnen til Nina gjort, da han var helt nyfødt. Nina var nok klar over at hun, som alle andre, hadde fått i seg noen uheldige kjemikalier, men at den nyfødte sønnen også hadde dette, kom som et sjokk på henne. Dette var litt av innholdet i seminaret som Pure organiserte onsdag 15. august under Arendalsuka på seilskuta Vega, som lå for anker i Pollen i Arendal. Seminaret var et samarbeide med NIVA, FN og FNs Safe Planet prosjekt.

 

Safe Planet er et FN-prosjekt som setter søkelys på bruk og anvendelse av skadelige
kjemikalier. Stine er Co-Chair for dette prosjektet som er et samarbeide mellom UNEP, WHO og FAO. Prosjektet ledes faglig av det som kalles BRS sekretariatet. BRS er FNs sekretariat for de tre kjemikaliekonvensjonene som bærer navn etter de byer de er vedtatt i: Basel,Rotterdam og Stockholm.

 

I Safe Planet prosjektet har flere kjente personer valgt å la seg teste for å finne egen «bodyburden» , dvs hvor mye skadelige kjemikalier som er hopet opp i egen kropp. De personlige resultatene deles åpent med omverden. Målet er å belyse bruk av skadelige kjemikalier og behovet for å regulere strengere, forske mer og få til et bedre liv for alle.

 

Pure hadde med seg gode fagpersoner på området til dette seminaret. Stine ledet møtet som hadde nærmere 40 deltakere. Hun var for øvrig den første som ble testet av FN hva gjelder kjemikalier i kroppen. Først ute under seminaret var professor på fagområdet, Bert van Babel som ga en faglig bakgrunn om vår kjemikaliefylte hverdag. Nina Jensen, som er Direktør på det nye forskningsskipet Rev Ocean, snakket om sine egne erfaringer og beslutningen om å delta aktivt i prosjektet; Erik Solheim, sjef for FNs miljøorganisasjon, ga et overblikk over hva FN systemet gjør mens Rolph Payet, sjef for FN sekretariatet i Genève som har ansvaret for og leder konvensjonene som jobber med avfall og kjemikalier globalt, ga et innblikk i de mange politiske utfordringene som kom i tillegg til det faglige arbeidet med konvensjonene.

 

Det finnes gode og farlige kjemikalier. Vi er alle påvirket av vår kjemikaliefyllte hverdag, og det er umulig å ikke få det inn i sin kropp. Men professor van Bavel kunne imidlertid vise til en del positive resultater. De skadelige kjemikalier som blir forbudt og dermed fases ut, blir også mindre virksomme i våre omgivelser. Derfor er dette arbeidet med å påvise negative effekter, øke forskningen rundt problemet, og regulere produksjon og anvendelse viktig. Og som Rolph Payet sa – kjemikaliene berører samtlige av de 17 Bærekraftsmålene.

Paneldeltakere:
Ms. Nina Jensen, Chief Executive Officer, REV Ocean (Research Expedition Vessel)

Mr. Erik Solheim, UN Environment Executive Director and Under-Secretary-General of the
United Nations

Professor Bert Van Bavel, Norwegian Institute for Water Research, NIVA, Environmental Chemistry

Dr. Rolph Payet, Executive Secretary of The Basel, Rotterdam and Stockholm Convention
Secretariat, UN, Geneva

Stine L Hattestad Bratsberg, CEO, PURE Consulting, Oslo og Co-Chair, Safe Planet