Pure & Innoventi inviterer til foredrag og workshop om Nordens bærekraftsutfordinger 


Diskuter dine bærekraftutfordringer med oss på Arendalsuka

Med basis i en fersk rapport fra Nordisk Ministerråd og Council of the Baltic Sea States vil vi, sammen med Innoventi, se på status for Nordens vei mot FNs bærekraftmål.

Sted: Torvet 1B, inngang fra Strandgata

Tid: Torsdag 16. August, fra 10:00-14:00, på årets Arendalsuke.

Vi starter kl 10:00 med gjennomgang av rapporten som vil gi innsikt og inspirasjon til diskusjon for deltagernes egne bærekraftutfordringer.

 

Deretter kan du som deltager melde deg på 2 av 6 workshops relatert til eget arbeid, og vi forventer å dekke utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål 2,3,7,9, 11,12 og 13:

– Mobilitet (med eksperter fra transport og infrastruktur).

– Helse (med eksperter fra offentlig og privat sektor)

– Energi (med eksperter fra energi og bærekraftsrådgivning)

– Klima  (med eksperter fra privat sektor, samt klima- og miljøorganisasjoner)

– Sirkulærøkonomi (med eksperter fra privat og offentlig sektor)

– Innovasjon (med eksperter fra offentlig og privat sektor)

Hver workshop er beregnet å ta ca 30 minutter, for å tillate nettverksmuligheter før og etter.

Det serveres lunsj mellom klokken 11:30 og 12:30, og området er åpent for nettverkstreff/møter hele formiddagen,

Dette skal være en uformell arena for diskusjon og relevante refleksjoner.

Rapportene finner du her:

CBSS

Se programmet til Arendasuka her.