PURE Consulting hjelper Angela Merkel, akademia i Barcelona og privat sektor i Estland


Angela Merkel fikk den 4 juni personlig overlevert en kritisk vurdering av sin egen bærekraftstrategi. Vår seniorrådgiver, Jan-Gustav Strandenaes i Pure Consulting var en av ekspertene som skrev vurderingen og møtte Merkel og den tyske regjeringen i et to timer langt møte.

Jan-Gustav ble i fjor oppnevnt av den tyske regjeringen til å delta i en internasjonal Peer Review Group, eller en fagfellegruppe, til å skrive en kritisk vurdering av den tyske bærekraftstrategien. Tyskland har hatt nasjonale bærekraftstrategier siden 2005, og de tre siste har vært vurdert av internasjonale ekspertgrupper. Årets strategi hadde de 17 bærekraftsmålene som sentrale utfordringer.

Den 4 juni organisert den tyske regjeringen en storstilet konferanse om bærekraftstrategien der fagfellerapporten var det sentrale temaet (også vedlagt). I en sal som var fylt av 1600 inviterte personer, som representerte toppene i tysk industri, valgte og ansatte fra tyske fylker og kommuner, tyske storbyer, forskere, akademia og miljøorganisasjoner samt ministre fra den tyske regjeringen, ble rapporten diskutert. Helen Clark, tidligere statsminister i New Zealand og direktør for FNs Utviklingsprogram UNDP, presenterte rapporten, etterfulgt av en to timers dialogdiskusjon mellom salen og ekspertgruppen. Dagen etter var Jan-Gustav og noen fra ekspertgruppen invitert til et nesten to timer langt møte med den tyske regjeringen der diskusjonen om rapporten,  bærekraft og de 17 målene fortsatte.

Regjeringskanselliet inviterte så Jan-Gustav tilbake til Berlin for å delta i og presentere hans erfaringer i et oppfølgingsmøte med sentrale personer innen regjeringsadministrasjonen, og siste del av det ett år lange oppdraget er at Jan-Gustav skal til New York og til FN hovedkvarteret og delta på og presentere the Peer Review i et møte arrangert av det tyske utenriksdepartementet under HLPF – høynivåforumet om de 17 bærekraftsmålene. Arbeidet som PURE Consulting gjør for norsk, privat sektor er blitt behørig presentert hver gang som gode eksempler til etterfølgelse.

PUREs erfaringer etterspurt også i Barcelona og Tallin

Før møtet med Merkel i Tyskland, var Jan-Gustav invitert til Barcelona og til universitetet Pompeu Fabra. Pompeu Farbra er ikke det største universitetet i Barcelona, om lag 16 000 studenter går der, men universitetet tilbyr studier innen bærekraftpolitikk, privat sektor og bærekraft samt bærekraft og rettigheter. Med Jan-Gustavs bakgrunn fra bærekraftpolitikk i FN og med hans erfaringer og kunnskap fra PURE sitt næringslivsarbeid var han invitert til å gi en rekke masterklasser for hele fakultetet og for doktorgrads- og post-doc studenter ved Pompeu Fabra.

Det er også tydelig at PURE sitt rennommé som leverandør av faglig godt håndverk innen rådgivning for privatsektor om bærekraft og de 17 bærekraftsmålene har spredt seg i vårt nærområde. Og til vårt nærområde inkluderer vi nå de nordiske landene, Baltikum, Tyskland og Polen. Jan-Gustav var nylig i Tallinn og foreleste på et seminar organisert av the Tallinn Business Round Table. Temaet var ganske enkelt ‘Is sustainability profitable?’ Dette har igjen ført til at han skal snakke om det samme temaet og PURE sine erfaringer på en regional miljøkonferanse i Tallinn i september i år som organiseres for å forberede UNEPs såkalte UN Environment Assembly UNEA, som avholdes i mars i Nairobi, Kenya, neste år. Den estiske miljøministeren er for tiden president for UNEA, og det er hans kontor som har invitert Jan-Gustav. PUREs kunnskap og erfaringer er etterspurt, nasjonalt som internasjonalt.

 

Den internasjonale Peer Group og Angela Merkel. Jan-Gustav er nummer to fra venstre. Helen Clark er til høyre for Merkel, og ytterst til høyre er Teresa Ribera, Spanias nye miljøminister.

 

Den internasjonale Peer Group og Angela Merkel. Jan-Gustav er nummer to fra venstre. Helen Clark er til høyre for Merkel, og ytterst til høyre er Teresa Ribera, Spanias nye miljøminister.

Fotokreditt: RNE, Berlin, Germany

 

 

Fra dialogdebatten med salen.

Fotokreditt: RNE, Berlin, Germany

 

Helen Clark presenterer the Peer Review: Fotokreditt: RNE, Berlin, Germany

 

Angela Merkel kommenterer på rapporten: Fotokreditt: RNE, Berlin, Germany

Jan-Gustav og Pure: Presentasjon av de 17 bærekraftsmålene i Barcelona

Jan-Gustav og Pure: Spørsmålet stilt og besvart i Tallinn – ‘Can sustainable be profitable?’

Last ned peer rapporten her THE FINAL REPORT